Styremedlem

Kai Steffen Østensen

Kai Steffen (28) er politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Han er også 1.vara til Stortinget for Vest-Agder valgkrets. Han er oppvokst på Lista i Farsund kommune og bor nå i Kristiansand. Før han ble politisk rådgiver jobbet han som p.h.d.-rådgiver på Fakultet for kunstfag ved UiA.

Kai Steffen Østensen

Bli bedre kjent med Kai Steffen Østensen:

- Agder trenger tydelige folkevalgte som løfter utfordringene vi står i, og peker på muligheter for å løse dem. Jeg har lyst til å være en av dem som bidrar til det. Jeg har to perioder bak meg i fylkestinget som både representant for Listerregionen og Arbeiderpartiets ungdomsparti AUF. Nå er jeg bosatt i Kristiansand og jeg tror nettopp det, at jeg har kjennskap til Agder som både storby og distrikt, og som oppvokst i regionen, gir meg nyttige erfaringer til å representere vanlige folk på Sørlandet.

- Unge utenfor arbeidslivet og utdanning er en ressurs vi trenger i Agder! Vi kan ikke sitte stille når viktige ressurser står utenfor. Fellesskapet må være stort nok til å romme flere, og vi må ha politikk som får dem som vil det, ut i jobb eller utdanning. Det er nyttig å snakke om løsninger, men handling gjør forskjell. En forskjell jeg vil kjempe for!

- Arbeidsplasser, klimapolitikk, tiltak for folks psykiske helse, flere studieplasser og nok lærere i skolen er alle tiltak som trenger for at Agder skal lykkes – både i det offentlige, i næringslivet og i vanlige folks liv!

Kai Steffen er utdannet samfunnsplanlegger ved Universitet i Agder (UiA) med bachelorgrad i Samfunnsplanlegging og kommunikasjon med bredde i likestilling. Han har nå permisjon fra stilling som førstekonsulent ved Fakultet for kunstfag, UiA. Tidligere har han vært frikjøpt leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), servitør ved Rederiet Hotell i Farsund og deltidsansatt på SPAR Farsund. Han er medlem av Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Han er medlem av styret i Kristiansand Arbeiderparti. I perioden som politisk rådgiver i regjeringsapparatet har han permisjon fra vervene i fylkestinget og fylkesutvalget i Agder. Han har tidligere vært medlem av fylkestinget og Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylke, og medlem av kommunestyret og landsbruksutvalget i Farsund. Han har også vært medlem og leder av Bispedømmerådet i Agder og Telemark.