Ordfører

Jan Oddvar Skisland

Jan Oddvar Skisland

Ordfører i Kristiansand etter valget 2019. Formannskapsleder, leder i Valg- og honorarutvalget og leder i Nærings- og eierskapsutvalget.