Representant

Bjørn Egeli

Bjørn Egeli

Bystyrerepresentant, og leder i kommunens Kulturutvalg. 1. vara styremedlem i Kristiansand Arbeiderparti.