Representant

Jan Erik Tønnesland

Jan Erik Tønnesland

Bli bedre kjent med Jan Erik Tønnesland:

3. vara styremedlem i Kristiansand Arbeiderparti. Bystyrerepresentant, og leder i kommunens Organisasjonsutvalg.