Vi trenger flere ansatte

Kenneth om å styrke laget rundt barna

Kenneth Mørk

Alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. Det er de første årene av livet som danner grunnlaget for resten, og vi har et ansvar for å gjøre reisen gjennom oppveksten så god og trygg som mulig, og gi barna våre de verktøyene de trenger for å mestre ungdomstid og voksenliv som kommer senere. Da må vi starte tidlig, vi må sørge for at vi har god og riktig bemanning i barnehagen, at leken står sterkt de første årene i skolen og at vi har riktig kompetanse til å møte alle de utfordringene barna våre står ovenfor. Vi trenger flere helsesykepleiere, miljøarbeidere og dyktige fagarbeidere til å ivareta alle barnas behov, og lærere som skal få lov til å være det de er best på - lærere. 

Vi må satse på barna våre, gi rammer og møte den utfordrende hverdagen de yngste med tid, trygghet og kompetanse. Vi må sette inn ressursene våre der behovet er, det er der barn og unge er store deler av tiden- i barnehagene og skolene. 

Hilsen Kenneth

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet

Er du enig med Kristiansand Arbeiderparti om Vi trenger flere ansatte?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker