Alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter

Kenneth om fritidsaktiviteter

Kenneth Mørk

Den høye prisveksten rammer ulikt, og de med lavest inntekt merker det mest på lommeboka. Det kan gå utover foreldrenes mulighet til å betale for barn og unges fritidsaktiviteter, og det kan skape enda større forskjeller mellom de med god råd og de med dårlig råd. Vi må sørge for at barn og unge ikke slutter på fritidsaktiviteter fordi foreldrenes økonomi har blitt trangere, eller unngår å starte på en fordi det ikke lar seg prioritere. Å utjevne forskjeller handler om deltakelse, om å gjøre ulike utgangspunkt mer rettferdig og om å gi alle en mulighet til å delta og lykkes. 

Så vi skal styrke fritidsfondet som gir barn og unge mulighet til å delta, vi skal samarbeide med frivillighet og idretten for å sørge for at vi når alle de som står i fare for å falle fra, eller som sliter med å slippe til. Ingen barn eller unge skal som følge av dyrtiden stå utenfor fellesskapet, de barna som trenger det mest skal oppleve at vi stiller opp for dem.

Hilsen Kenneth

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet

Er du enig med Kristiansand Arbeiderparti om Alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker