Ti valgløfter for nye Kristiansand

Her er våre viktigste valgløfter ved lokalvalget 2019.

Kristiandsand Aps syv smilende toppkandidater.
Tekstet med: Sterkere fellesskap mot økende forskjeller. Kristiansand Arbeiderparti.

Endring kommer ikke av seg selv. Noen må alltid gå foran. Arbeiderpartiet har ambisiøs politikk for nye Kristiansand, og går til valg på sterkere fellesskap mot økende forskjeller.

Derfor lover vi:

 • Til kamp mot barnefattigdom. 40 millioner kroner mer til prosjektet «nye mønstre – trygg oppvekst».
 • Gratis skolemåltid for alle, daglig fysisk aktivitet og leksetid på skolen.
 • Gratis SFO for alle 1.-klassinger, reduserte priser for alle i SFO.
 • Doble andelen kollektivreisende
 • Kommunen skal stille krav til alle leverandører om miljøsertifisering, tariffavtaler og lærlingeordninger. Fair play-prosjekt for å redusere useriøst arbeidsliv igangsettes snarest.
 • Opprette fond til støtte for etablering av solceller og lademuligheter i borettslag og sameier.
 • 40 km turstier/turveier opprustes
 • Alle barn skal få barnetrygd, vi vil holde barnetrygda utenfor sosialhjelpa.
 • Andelen ansatte i Kristiansand som jobber heltid skal økes fra 50% til 60% blant annet gjennom å tilføre 200 nye årsverk til eldreomsorgen. Altså økes grunnbemanningen.
 • 15 nye årsverk i barnevernet.
 • Politikken (arbeiderpartiet.no) 

Er du enig med Kristiansand Arbeiderparti om Ti valgløfter for nye Kristiansand?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker