Styremedlem

Gro Monsen Høiby

Gro Monsen Høiby

1. vara styremedlem i Kristiansand Arbeiderparti, og møter fast i styremøtene. Styremedlem fra 25. august 2020.