Kasserer

Kjerstin Breistein Danielsen

Kasserer i Kristiansand Arbeiderparti.

Kjerstin Breistein Danielsen

Kjerstin bor på Lund i Kristiansand. Hun er kasserer i styret i Kristiansand Arbeiderparti og engasjert i kvinnenettverket. Hun jobber som seniorrådgiver ved Avdeling for lærerutdanning på Universitet i Agder.

- Jeg ønsker å bidra til å skape et mer inkluderende og rausere samfunn, der vi sikrer like muligheter og gode levekår for alle, uavhengig av bakgrunn, alder og bosted. I tillegg er jeg opptatt av å ta vare på naturmangfold og gjøre det enklere for folk å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Jeg vil blant annet jobbe for å sikre et godt utdanningstilbud i hele Agder, styrke arbeidet med likestilling og ivareta hensyn til klima og miljø.