Representant

Trond Henry Blattmann

Trond Henry Blattmann

Bli bedre kjent med Trond Henry Blattmann:

Bystyrerepresentant, representant i kommunens By- og stedsutviklingsutvalg og kommunens Arbeids- og inkluderingsutvalg.