-Vi har store utfordringer

- Vi har store utfordringer i når vi får så mange flyktninger og asylsøkere til landet. Vi må lage en politikk som sikrer integrering, understreket stortingsrepresentant Kari Henriksen i en innledning på årsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti lørdag.

original_1478643219_8095012
Henriksen minnet om FNs viktige rolle i arbeidet med den globale flyktningesituasjonen. - I sitt første budsjett valgte regjeringen å redusere bevilgningen til FN. Det var et elendig politisk signal, sa Kari Henriksen.

Ap en pådriver

Hun minnet om at Arbeiderpartiet var pådriver for å få en bred politisk oppslutning og et forlik om hvordan Norge skal møte situasjonen. - Flyktningesituasjonen er for stor og for omfattende til å omgjøre den til partipolitikk. Det er alle enige om bortsett fra Frp. Men nå ser vi at Høyre har beveget seg i retning av Fremskrittpsartet. Det er beklagelig, sa Kari Henriksen.

På en knivsegg

- Erna Solberg og regjeringen tillater seg å bevege seg på knivseggen i forhold til hvordan flyktninger og asylsøkere skal håndteres og behandles rent formelt.  De ønsker å destabilisere alle som ikke har samme politiske oppfatning.  Siste utspill er at kirken er blitt politisk og venstrevridd, fremholdt Kari Henriksen.

I endring

- Hele verden er i endring på alle områder.  Blant annet menneskeforflytning. Det skaper utfordringer. Da må kritikken rettes mot regjeringen som ikke klarer å manøvrere i en mindre konfliktfylt retning, understreket stortingsrepresentanten.