Aktuelt

Nyheter

 • Medlemsmøtet har talt

  Mandag 2. november avholdt Kristiansand Arbeiderparti medlemsmøte for å lande sitt ønske om kandidater til stortingsvalget i 2021. Kari Henriksen vant kampvotering.

 • Fanemarkering for de streikende

  Torsdag ettermiddag ble det avholdt fanemarkering for alle bussjåfører og vektere som har streiket siden starten av september. Kristiansand Arbeiderparti var til stede i solidaritet med bussjåførene og vekterne.

 • Mette skal ut i verden

  Mette Gundersen som er gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Kristiansand, er valgt til representant i Europarådets kommunalkongress.

 • Ny samarbeidsavtale på plass

  Arbeiderpartiet har signert ny politisk avtale med samarbeidspartiene i Kristiansand – og fortsetter dermed arbeidet for en grønnere kommune med flere arbeidsplasser og mindre forskjeller.

 • Natzweilergruppen: Nettarrangement lørdag 19. september.

  Den norske Natzweiler- og Dachaukomiteen avholder årsmøte og seminar fra klokken 12.00 - 14.00.

 • Kenneth Mørk er valgt som LO-leder

  Ap-politiker og rådgiver for ordfører i Kristiansand, Kenneth Mørk, har fått gjenvalg som leder av LO i Kristiansand og omegn. Dette blir hans tredje periode.

 • Hun har Mot til å si ifra

  Torsdag kveld denne uken fikk Jannike Arnesen Mot til å si ifra-prisen 2020 for sitt uredde engasjement i sosiale medier og det offentlige ordskiftet i Kristiansand. Prisen ble delt ut av Stiftelsen Fædrelandsvennen.

 • Fikk pris for sitt arbeid

  AP-politiker Kai Steffen Østensen ble tildelt Homofrydprisen 17. august under feiringen av årets Skeive Sørlandsdager.

 • Minneplaten har fått ny og verdig plassering og avduking

 • Norge må ta ansvar for de mest sårbare

  Kristiansand Arbeiderparti har 8 representanter i Representantskapet til Agder Arbeiderparti.

 • Påskehilsen 2020

  Tiden vi lever i er preget av en nasjonal dugnad for å bekjempe koronaviruset. Det pågår en formidabel innsats fra alle de som har samfunnskritiske oppgaver, og som står i frontlinjen hver eneste dag for befolkningen. Imponerende.

 • Kari Henriksen tar gjenvalg

 • Marte Hovatn tilsatt som lokal partimedarbeider.

  Marte Hovatn er lagets nye lokale partimedarbeider, og vi ønsker henne hjertelig velkommen.

 • Nytt lederteam med leder Helge Stapnes og nestleder Anna Charlotte Larsen.

  Årsmøtet 2020 var preget av gode forberedelser fra avtroppende styre v/fungerende leder Astrid M. Hilde, og ble gjennomført på en engasjert og ryddig måte.

 • Årsmøte torsdag 27. februar 2020.

 • Godt nytt år inn i ny kommune

  Fra 1. januar 2020 blir som kjent Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner fusjonert. Vi ønsker alle innbyggere, medlemmer, administrasjonen og våre politikere et riktig godt nytt år.

 • Endringsforslag til kommunedirektørens budsjett og handlingsprogram 2020 - 2023

  – Dette viser en klar retningsendring for kommunen vår, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Mette Gundersen da hun tirsdag 3. desember 2019 presenterte budsjettforslaget for flertallet i bystyret. Satsing på tre kjerneområder: miljø, bydeler og bekjempelse av økte forskjeller.

 • Samarbeidsavtale sentrum-venstrepartiene

 • Kristiansand Arbeiderparti: Grim, Hellemyr og Tinnheia

  Her følger hilsen med viktige politiske saker fra Grim, Hellemyr og Tinnheia.

 • Kristiansand Arbeiderparti: Lund

  Her følger hilsen med viktige politiske saker fra Lund.

 • Kristiansand Arbeiderparti: Hånes og Tveit

  Her følger hilsen med viktige politiske saker fra Hånes og Tveit.

 • Kristiansand Arbeiderparti: Søm og Randesund

  Her følger hilsen med viktige politiske saker fra Søm og Randsund.

 • Kristiansand Arbeiderparti: Kvadraturen og Eg

  Her følger hilsen med viktige politiske saker fra Kvadraturen og Eg.

 • Kristiansand Arbeiderparti: Torridal og Mosby

  Her følger hilsen med viktige politiske saker fra Torridal og Mosby.

 • Kristiansand Arbeiderparti: Søgne

  Her følger hilsen med viktige politiske saker fra Søgne.

 • Kristiansand Arbeiderparti: Vågsbygd

  Her følger hilsen med viktige politiske saker fra Vågsbygd.

 • Minnemarkering mandag 22. juli 2019.

  Vi minnes de drepte etter terrorangrepet 22. juli 2011 ved minnesmerket i Domkirkeparken kl. 12.00. Det blir appell ved leder av AUF i Agder, Ulrikke Støylen. Kransenedleggelse og ett minutts stillhet. AUF ønsker velkommen til åpent kontor etter markeringen.

 • Endelig og godkjent liste

  Vedlagt finner du endelig og godkjent kandidatliste for Kristiansand Arbeiderparti til kommunevalget 2019.

 • Gledelig nyhet fra Songdalen 29. mai.

  Klart flertall i kommunestyret onsdag 29. mai for å bruke litt ekstra av kommunens overskudd fra 2018 til lag og foreninger. Beløpene er marginale i forhold til ny kommune fra årskiftet, men nøkternt og viktig å få på plass.

 • 1. mai i Kristiansand

  Vedlagt finner du det offisielle programmet for 1. mai i Kirstiansand.

 • Landsmøtet 2019, 4. - 7. april

  Agder Ap deltar med 14 valgte delegater og 12 andre i ulike roller.

 • Songdalen: Heltidskultur i kommunal sektor

  Songdalen kommune har siden 2007 arbeidet aktivt med å avskaffe ufrivillig deltid og øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Vedlagt følger sluttrapporten som er svært viktig å inkludere i nye Kristiansand.

 • Songdalen: Gruppemøtetidspunkt endres fra mandager til tirsdager.

  For resten av 2019 har vi våre gruppemøter på tirsdager fra kl. 19.00 i rådhuset.

 • Årsmøtepapirer 2019

 • Det skjer mye viktig i fellesnemnda nye Kristiansand inn mot 1/1-2020

  Kommunal planstrategi blir bl.a. en overordnet jobb for de tre kommunene i 2019.

 • Jan Oddvar Skisland ordførerkandidat, og Mette Gundersen varaordførerkandidat i 2019

  Nye Kristiansand Arbeiderparti fylte Bystyresalen med over 100 medlemmer under sitt medlemsmøte og nominasjonsmøte torsdag kveld 29. november 2018. Vedtatt program og nominasjonsliste vil bli publisert om kort tid.

 • Endelig programforslag 2019 - 2023

 • Nominasjonskomiteens innstilling

 • Programkomiteens forslag 2019-2023

  Programkomiteen i Kristiansand Arbeiderparti er godt sammensatt fra alle dagens tre kommuner, og programforslaget bærer preg av at Nye Kristiansand blir en mangfolding kommune med utvidet politisk innhold.

 • Songdalen: Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019

  Fremoverlent inn i storkommunen, historisk som siste gang fra Songdalen, og Arbeiderpartiet kjenner seg godt igjen i forhold til rådmannens forslag og betraktninger. Nedenfor er de viktigste sakene tatt inn fra forslaget som skal behandles i kommunestyret. Lenke til hele saken følger nederst i denne publiseringen.

 • Nyheter fra medlemsmøte 18. oktober 2018. Denne gang i Songdalen, rådhuset.

  Valg av delegater fra Kristiansand Arbeiderparti til nominasjonsmøte i Agder Arbeiderparti, og informasjon til medlemmene om programkomiteens foreløpige programforslag.

 • Songdalen: Avklaringer om sentrale arealdisponeringer og investeringer

  I formannskapet Songdalen ble det 10. oktober vedtatt avklaringer mot to stemmer. I kommunestyremøte 24. oktober blir endelig beslutning tatt.

 • Jan Oddvar Skisland på topp i Kristiansand Arbeiderparti

  Nominasjonskomiteen i Kristiansand Arbeiderparti innstiller Jan Oddvar Skisland som ordførerkandidat til kommunevalget 2019. Mette Gundersen fortsetter som gruppeleder i bystyret.

 • Fra medlemsmøte 20. september 2018. Denne gangen i Kristiansand, Hotell Norge.

  Stor deltakelse! Tema: Eventuell flytting av containerhavn i Kristiansand. Bystyregruppas forslag inkl. viktige justeringer fikk enstemmig tilslutning.

 • Nyheter fra medlemsmøte 29. august 2018. Denne gangen i Søgne rådhus.

  Tema: Høyde på nybygging Tangvall og byvekstavtale i Kristiansand.

 • Ap etterlyser tørkekrisetiltak i landbruket.

  Bøndene sliter med tørke og fôrmangel. Situasjonen viser at vi må ta matrygghet og vår egen evne til å produsere mat på største alvor. Vi vil ha en opptrapping for trygg matproduksjon på norske ressurser.

 • Jannike Arnesen tilsatt som partisekretær og valgkampmedarbeider.

  Fra 21. august 2018 er Jannike tilsatt i 80% stilling som partisekretær og valgkampmedarbeider i Kristiansand Arbeiderparti. Dette blir en god løsning for partiet, og vi ønsker Jannike lykke til med jobben.

 • Sviktende politisk lojalitet til det enstemmig vedtatte grunnlagsdokumentet?

  Som kjent ble det viktige og førende grunnlagsdokumentet for nye Kristiansand og de tre kommunene enstemmig vedtatt av fellesnemnda 29. mai 2018. Allerede i arbeidsutvalgsmøte 12. juni kom Frp med forslag til avvik under behandling av sak om nødvendig "skyggebudsjett".

 • Ingen blir større av å gjøre andre mindre.

  Slik ble Kjell A. Kristiansen, nytilsatt direktør for organisasjon, personal og stab i nye Kristiansand presentert 5. juni. Rollen betyr også at han blir assisterende rådmann i den nye storkommunen. Dette lover godt sammen med den øvrige ledelsen. I tillegg ble det viktige grunnlagsdokumentet enstemmig vedtatt, og dette er nå retningsgivende for arbeidet videre fram mot 1/1-2020 i de tre kommunene. Og, omstillingsavtalen er vedtatt. Følg med nedenfor for mer info.

 • Viktig møte i fellesnemnda nye Kristiansand tirsdag 29. mai 2018.

  Der skal bl.a. det viktige grunnlagsdokumentet og ansettelse/innplassering av direktører i nye Kristiansand kommune behandles.

 • Flerbrukshall på Fagermoen i Songdalen med utredet skisse.

  Under budsjettforhandlingene i desember 2017 fikk Arbeiderpartiet tilslutning for at det skulle utredes eventuelle muligheter for en flerbrukshall på Fagermoen, bak rådhuset med tilgang til naturskjønne turstier og elva Sygna like ved.

 • Formannskapet i Songdalen med klart vedtak om at ny barneskole må etableres på Vollan.

  Onsdag 9. mai 2018 vedtok formannskapet med 5 mot 2 stemmer et retningsvalg og føringer for videre arbeid med ny barneskole.

 • Mottatte innspill til migrasjonsutvalget.

  Vedlagt følger sammendrag i eget dokument.

 • Jordbrukspolitisk plattform.

  I disse tider venter mange beitedyr på vårens "utslipp". Dette er en formidabel ressurs i kulturlandskapspleie, og er en viktig forutsetning for våre mål om sunne produksjonsdyr, økt selvforsyning, flere aktive gårdsbruk uansett størrelse og dermed flere arbeidsplasser i denne viktige næringa for Kristiansand, Søgne og Songdalen.

 • Politikken og programmene 2015-2019

  Dette er nå samlet på ett sted for Kristiansand, Songdalen og Søgne.

 • Om EUs tredje energimarkedspakke (ACER)

  Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for alle sine krav i behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke.

 • Roller og kontaktinfo i fellesnemnda Nye Kristiansand.

  På medlemsmøtet 5. april 2018 ble medlemmene oppfordret til å ta kontakt med innspill og synspunkter.

 • 8. mars 2018

  Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen. Vi feirer de fremskritt vi har oppnådd. Men vi skal først og fremst kreve at det blir gjort noe med alle de utfordringene vi fortsatt har.

 • Valgene på årsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti

  Her er en oversikt over valgene i Kristiansand Arbeiderparti på årsmøtet 10. januar i det sammenslåtte kommuneparti.

 • 700 medlemmer utgjør "nye" Kristiansand Arbeiderparti

  Jan Oddvar Skisland og Astrid Hilde leder og nestleder

 • Siste årsmøte i "gamle" Kristiansand Arbeiderparti

  Blomser og takk til tillitsvalgte

 • Årsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti og Stiftelsesmøte for nye Kristiansand Arbeiderparti

 • Fattigdommen skal bekjempes – byen skal bli bedre

  Arbeiderpartiet lanserer alternativt budsjett for Kristiansand

 • Stort engasjement i Nye Kristiansand Ap

  De fleste som tok ordet ønsket en flat struktur, med styre og medlemsmøter som styrings- og organisasjonsform i Nye Kristiansand Arbeiderparti på medlemsmøtet i Byhallen torsdag kveld. Det var langt over 50 medlemmer tilstede, og stort engasjement i debatten på det drøyt to timer lange møtet.

 • Viktig sak for LO og AP: Flertall for å utrede plikt om virksomhetsoverdragelse

  Arbeiderpartiet fikk i bystyret et stort flertall for sitt forslag om å be administrasjonen vurdere å innføre en virksomhetsoverdragelsesplikt ved skifte av leverandør for innsamling av avfall i regi av Avfall Sør AS. Forslaget om rekommunalisering av renovasjonen falt med 28 mot 24 stemmer.

 • Politiet ble hudflettet av politikerne

  Toppledelsen i Agder politidistrikt ble hudflettet av politikerne i formannskapet i Kristiansand onsdag, da nazidemonstrasjonen i slutten av juli ble drøftet. Ord som skammelig og totalt ubrukelig politiarbeid, var blant kraftuttrykkene som politiledelsen måtte svelge fra politikerne.

 • Årsmøtet 2017 - referat

  Her følger referatet fra årsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti

 • Årsmøtet 2017 - dokumenter

  Årsmøtet avvikles lørdag 4. februar klokka 10 på rådhuset. Vedlagt følger årsmøtedokumenter

 • Gruppemøtene, et politisk verksted

  Hver mandag klokka 18.30 er det gruppemøte i Kristiansand Arbeiderparti. Der er alle medlemmer velkommen.

 • Årsmøte 2017

  Kristiansand Arbeiderparti avholder sitt årsmøte lørdag 4. februar 2017 i bystyresalen i rådhuset.

 • Vil gi frivilligheten et løft

  Kristiansand Arbeiderparti vil i sitt alternative budsjett for Kristiansand gi frivilligheten et stort løft. -Det er nødvendig, når mye tyder på at det borgerlige flertall fratar flere som arbeider med frivillihget en økonomisk håndsrekning, sier Aps gruppeleder Mette Gundersen.

 • -Det kommer til å gi mer motivasjon

  - Dette blir gøy og kommer til å gi oss mer motivasjon. Fire ungdomsskoleelever ved Torridal ungdomsskole er godt fornøyd med forslaget om en time fysisk aktivitet hver dag i skoletid.

 • Mangfold, miljø og folkehelse

  Mangfold, miljø, folkehelse er viktige innspill fra Kristiansand Arbeiderparti i debatten om kommuneplanens samfunnsdel som skal generaldebatteres i bystyret onsdag.

 • Vi markerer en 100 års dag

  Kristiansand Arbeiderparti ønsker velkommen til en kveld om og for LUDVIG ADOLF LØMSLAND - ett 100 års minne!

 • Medlemsmøte om bymiljøavtalen

  Kristiansand kommune skal inngå en ny byiiljøavtale. En viktig avtale for utvikling av byen, miljøet og kollektivtrafikken. Det kan bli strid både om bomplasseringer og bomavgifter

 • Mye kunne vært annerledes

  Mye kunne vært annerledes med en annen regjering. Det er en av konklusjonene som kan trekkes etter at Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre og lederkandidaten i KS, Mette Gundersen luftet sine tanker og ga sine svar på politiske utfordringer i Kristiansand mandag kveld.

 • Jonas, Kjersti og Mette kommer...kommer du også?

  Mandag 15. februar klokka 19. Da starter en politisk happening på Kick i Kristiansand. Dit kommer partileder Jonas Gahr Støre, partiserketær Kjersti Stenseng og Aps gruppeleder i Kristiansand Mette Gundersen. Og en haug av andre lokale politikere og alle Ap-politikerne som deltar på landstinget til Kommunenes Sentralforbund (KS).

 • Gimlehallen må rustes opp

  Årsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti gikk lørdag inn for at Gimlehallen må totalt rehabiliteres. Den 40 år gamle hallen skriker etter vedlikehold.

 • Bella ble ny partileder

  Isabelle-Louse Aabel (28) ble lørdag valgt til ny leder av Kristiansand Arbeiderparti.

 • -Vi har store utfordringer

  - Vi har store utfordringer i når vi får så mange flyktninger og asylsøkere til landet. Vi må lage en politikk som sikrer integrering, understreket stortingsrepresentant Kari Henriksen i en innledning på årsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti lørdag.

 • Årsmøtet - dokumenter og valgkomiteens innstilling

  Her finner du sakspapirene til årsmøtet til Kristiansand Arbeiderparti lørdag 06. Februar.

 • Reagerer kraftig på flyktningekoordinators utspill

  Arbeiderpartiets gruppeleder Mette Gundersen, og nestlederen, Trond Blattmann, reagerer begge på utspillet fra Elisabeth Engemyr, som er flyktningekoordinator i Kristiansand kommune.

 • Partnerskap for integrering

  -Kommunene må i større grad takk ja til samarbeid og starte et parnerskap med frivillige organisasjoner som er engasjert i integreringsarbeid. Mentorordninger er et av flere tiltak som kan realiseres uten ekstra kostnad. Det sa bystyrerepresentant Abdullahi Alason (Ap) fra Kristiansand på møtet som toppledelsen i Arbeiderpartiet hadde i Oslo mandag.

 • Et historisk Ap-møte

  Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentanter fra Birkenes, Lillesand, Søgne, Songdalen og Kristiansand var mandag samlet til et historisk møte. Aldri før har de fem partigruppene hatt et felles møte. Tema: Spørsmål knyttet til eventuell kommunesammenslåing i regionen.

 • Årsmøte 2016

  Kristiansand Arbeiderparti inviterer alle medlemmer til sitt årsmøte lørdag 06. februar 10:00. Møte finner sted på Stiftelsen Arkivet.

 • God julehelg

  Kristiansand Arbeiderparti ønsker alle sine medlemmer, deres familier, sympatisører og alle våre velgere en riktig god julehelg.

 • Tidlig innsats skal redusere frafallet

  -Tidlig innsats. En lese-, regne- og skrivegaranti er oppskriften som tidlig skal demme opp mot frafallet i skolen. Det var budskapet fra Arbeiderpartiets nestleder, Trond Giske, på medlemsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti mandag.

 • Et budsjett for arbeid og integrering

  -Arbeiderpartiets alternative budsjett, er et budsjett for arbeid og integrering. Kristiansand står ovenfor store utfordringer, med stigende arbeidsledighet og stor bosetting av flyktninger og asylsøkere. Til det trengs en politikk som ivaretar kommunens rolle som hovedaktør i bosettings og integreringsarbeidet, sier gruppeleder Mette Gundersen og Trond Blattmann, som er nestleder i gruppestyret til Krisiansand Arbeiderparti.

 • Jacob (10) på gruppemøtet

  Ti år gamle Jacob Leite kom på besøk på gruppemøtet i Kristiansand Arbeiderparti mandag kveld. Han er ifølge pappaen i overkant opptatt av politikk, og av Arbeiderpartiet.

 • Budsjettprosessen er i gang

  Rådmannen har lagt frem sitt forslag til handlingsprogram for de neste fire år og budsjett for 2016. Arbeiderpartiet har startet prosessen mot behandlingen av budsjettet, sier gruppeleder Mette Gundersen.

 • Errare humanum est

  Det vises til Vegard Launes’ innlegg i Fedrelandsvennen 22. oktober om parkeringshus under Torvet. I nevnte innlegg går Launes til frontalangrep på Arbeiderpartiet, og hans påstander kan oppsummeres med at vi ikke er opptatte av inngåtte avtaler og ikke bryr oss om «skattebetalernes penger» som ifølge rådmannens estimat ligger på rundt 50 millioner kroner for å bryte avtalen med Torvparkering AS.

 • Parkeringshus under torvet - en dårlig og lite fremtidsrettet miljøpolitikk

  Arbeiderpartiet blir kritisert fra alle kanter for vår holdning i saken om parkeringshus under torvet. Det er helt greit for politisk debatt er flott og en forutsetning for et levende demokrati. Men det blir direkte feil når påstander som upålitelige og uansvarlige blir brukt fra politiske motstandere, særinteresseorganisasjoner og meningsbærere i avis og på nett.

 • Kjerra foran hesten fra rådmannen

  Rådmannen har innstilt på at bystyret vedtar å stå ved avtalen om utbygging av parkeringskjeller under Torvet. Således har han påvirket Ivar Bergundhaugen til at saken er et enten/eller: Enten graves det, eller at kommunen må betale erstatning.

 • Medlemsmøte

  Styret i Kristiansand Arbeiderparti innkaller til medlemsmøte.

 • Den nye lederen av kulturstyret

  Kristiansand kommune har fått en ny leder av det kommunale kulturstyret. Terje Næss overtar.

 • De rødgrønne enige

  De fire rødgrønne partiene i Kristiansand bystyre er ferdig forhandlet om fordelingen av politiske verv og posisjoner. 31 fremmøte på Kristiansand Arbeiderpartis gruppemøte mandag ble orientert om forhanlingsresultatet.

 • Dette takket de nei til

  Venstre takket nei til å få varaordføreren i Kristiansand. De sa ja til et langt dårligere tilbud fra den blå konstellasjonen. I dag går Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne ut med hva Sp, Venstre og Demokratene fikk av innflytelse, som de ikke ville ha.

 • Takket valgkampmedarbeiderne og velgerne

  Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Mette Gundersen, var beveget og rørt, da hun ble møtt med taktfast applaus fra valgkampmedarbeiderne på valgvaken på Ernst mandag kveld.

 • To målinger viser at Ap er størst

  Fædrelandsvennens politiske meningsmåling som ble kjent sent torsdag kveld, bekrefter at Ap fortsatt er størst i Kristiansand. - Hver stemme kommer til å telle, sier Aps ordførerkandidat Mette Gundersen.

 • Nei til søndagsåpne butikker og midlertidig ansatte

  63,5 prosent av de spurte i en meningsmåling utført av Infact på oppdrag fra Kristiansand Arbeiderparti, sier nei til søndagsåpne butikker. 11 prosent mener det bør være forbudt, mens 20 prosent sier at det bør være tillatt.

 • Liten stemning for samarbeid

  Velgerne i Kristiansand er ikke stemt for samarbeid mellom Ap og Høyre, eller mellom Ap og Kristelig Folkeparti. Det viser en meningsmåling som som Infact har gjort for Kristiansand Arbeiderparti.

 • Halvparten av velgerne mot parkeringshus

  Halvparten av de over 1000 som er spurt sier de er mot bygging av parkeringshus under torvet. Det er flertall mot parkeringshus blant alle de spurte velgerne, bortsett fra de som skal stemme Høyre og Frp ved valget. Det viser en meningsmåling InFact har utført for Kristiansand Arbeiderparti.

 • Furre leder med fem prosentpoeng

  33,8 prosent av velgerne som er spurt av meningsmålingsinstituttet IOnFact vil ha Harald Furre som ordfører. 28.4 prosent foretrekker Mette Gundersen. De fleste av de spurte, 37,8 prosent vet ikke hvem de vil velge.

 • Ap er størst i Kristiansand

  Arbeiderpartiet er fortsatt største parti i Kristiansand. En meningsmåling Infact har gjennomført på oppdrag fra Kristiansand Arbeiderparti viser en oppslutning på 27,4 prosent.