Årsmøte lørdag 12. februar 2022 kl. 10.00 - Årsmøtedokumenter

Innledere: Stortingsrepresentant Kari Henriksen og gruppeleder i Agder fylkesting Gro Bråten.

Kristiansand Arbeiderparti

Årsmøtedokumentene er vedlagt nedenfor.