Songdalen: Gruppemøtetidspunkt endres fra mandager til tirsdager.

For resten av 2019 har vi våre gruppemøter på tirsdager fra kl. 19.00 i rådhuset.

Nye tider, nye muligheter, mindre forskjeller.

Vi har endret til tirsdag siden bystyregruppa i Kristiansand har gruppemøter hver mandag kl. 18.30, partikontoret. Fram mot 1/1-2020 er det viktig at de folkevalgte og medlemmer får mulighet til å delta flere steder.

I Songdalen er det gruppemøter hver tirsdag i de ukene det er kommunestyremøter.

Her er lenke til møteplanen Songdalen kommunestyre.