Årsmøtet 2022 - litt oppsummering og bilder.

Årsmøtet ble avviklet lørdag 12. februar. Under Valg ble ny nestleder valgt, Benedicte Nordlie. De øvrige gjenvalgt. Gratulerer til alle! Et godt sammensatt styre er viktig.

Leder og nestleder

Nyvalgt nestleder Benedicte Nordlie og gjenvalgt leder Helge Stapnes. Foto: Leif Andreas Lyngø

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, bortsett fra et tillegg på vararepresentanter til representantskap Agder Arbeiderparti. Helt nederst i denne nyheten finnes vedlegg om valget.

Her følger lenke til valgt og oppdatert styre: Kristiansand Arbeiderparti (arbeiderpartiet.no) 

Protokollen fra årsmøtet vil bli publisert når den er klar.

Nedenfor følger bilder fra årsmøtet. Alle foto: Leif Andreas Lyngø.

Velkommen til årsmøtet

Leder ønsker medlemmene velkommen. F.v. protokollfører Benedicte Nordlie, kontormedarbeider Marte Hovatn og sekretær/protokollfører Tore Mydland. Foto: Leif Andreas Lyngø

Innleder stortingsrepresentant Kari Henriksen

Innledning fra stortingsrepresentant Kari Henriksen, møteleder Roy Gyberg og protokollfører Benedicte Nordlie. Foto: Leif Andreas Lyngø

Gruppeleder fylkestinget Gro Bråten

Innledning fra gruppeleder i fylkestinget, Gro Bråten. Foto: Leif Andreas Lyngø

Godt oppmøte 1

Godt oppmøte 1. Foto: Leif Andreas Lyngø

Politisk verlsted

Godt oppmøte 2. Foto: Leif Andreas Lyngø