En offensiv klimapolitikk som skaper arbeidsplasser

Vi står foran store oppgaver både som nasjon, region og kommune. Agder kan bli en motor i det grønne skiftet Norge skal igjennom det neste tiåret for å skape grønn vekst og nye arbeidsplasser. Arbeiderpartiets vekstplan for Agder finnes i lenke nederst i denne saken.

Av Kenneth Mørk, Leder av LO i Kristiansand og omegn og bystyremedlem for Ap, og Cay Nordhaug, Hovedtillitsvalgt Glencore Nikkelverk og bystyremedlem for Ap

Sommeren 2021 våknet Norge for alvor opp. Verden våknet. Vi vet at klimakrisa er her, at den er virkelig og at det haster å gjøre noe. I Kristiansand jobber den Arbeiderparti-ledede koalisjonen hardt og målrettet for å redusere CO2 utslipp og legge til rette for at vi alle kan leve mer miljøvennlig og arbeide i bedrifter som er med og tar ansvar for fremtiden.

Vi vil, sammen med industrien og partene i arbeidslivet, finne løsninger for landsdelen vår, som gjør at utslippene går ned samtidig som vi tar vare på arbeidsplassene våre. Sørlandet og Kristiansand har enormt med kompetanse, og en industri som går foran i kampen for renere produksjon og verdikjeder for fremtiden. Disse er vi avhengige av at vi lykkes med, derfor skal vi være på lag og vi skal bidra til den nødvendige endringen som kloden trenger. Norge skal gå i front, og Kristiansand har alle muligheter til å ta en posisjon i klimakampen.  

Arbeidsplasser

Foto: Arbeiderpartiet

En Ap-ledet regjering kan gi Kristiansand store muligheter. Arbeiderpartiet vil aktivt støtte nye grønne næringer, slik at disse vokser seg store og gir nye arbeidsplasser. Sørlandet har overskudd av grønn vannkraft og vi er dermed spesielt attraktive for denne type satsninger. Ny industri kan springe ut fra den eksisterende høyteknologiske industrien i regionen vår. Planer om produksjon av grønn hydrogen og satsningen på off-shore havvind er eksempler på initiativ som vokser frem. Batterifabrikker, de lokale og viktige verdikjedene. Alt dette skaper grønne arbeidsplasser. Dette er det grønn skiftet i praksis. Kristiansand er allerede en kommune hvor nye løsninger som kutter klimagassutslipp utvikles, men mange av disse initiativene er på begynnnerstadiet og trenger drahjelp i en kritisk fase. Den sittende regjeringen har vært altfor forsiktig med å støtte ny og lovende grønn industri. Det vi trenger nå er en offensiv nasjonal politikk. En uredd politikk. Vi må våge å satse, skal vi lykkes. Vi vet at det haster, vi vet at det vil koste.

Vindmølle

Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil sette tydelig mål og legge kraft bak satsningen på nye næringer. Kristiansand har en historisk mulighet og den må vi forvalte klokt. Ordfører Jan Oddvar Skisland og våre nasjonale stortingskandidater Kari Henriksen og Kai Steffen Østensen vil jobbe hardt for at Kristiansand og Sørlandet skal være en grønn landsdel, en innovativ og fremtidsrettet landsdel hvor initiativene og løsningene blir satset på.

Her følger lenke til vekstplan for Agder