Valgene på årsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti

Her er en oversikt over valgene i Kristiansand Arbeiderparti på årsmøtet 10. januar i det sammenslåtte kommuneparti.

Styret:

Leder: Jan Oddvar Skisland, - 2 år

Nestleder: Astrid Hilde - 2 år

Økonomi: Martha Borøy - 1 år

Kvinnekontakt: Neda Afshari Pour - 2 år

Studieleder: Helge Stapnes - 1 år

Skretær: Knut Bye - 1 år

Styremedlem ansvar Songdalen: Jan Erik Tønnesland - 2 år

Styremedlem ansvar Søgne: Bjørn Egeli - 2 år

Styremedlem ansvar Kristiansand: Rita Wroldsen - 1 år

Styremedlem snsvar internasjonalt: Stina Torjesen - 2 år

Styremedlem ansvar media/kommunikasjon: Leif Andreas Lyngø - 1 år

Varamedlemmer:

1. Jannike Arnesen - 2 år

2. Semir Mujkic - 1 år

3. Heidi Johansen - 2 år

4. Åse Løvdal - 1 år

5. Fredrik Jensen - 1 år

6. Knut Stien Berge - 2 år

Tiltredes av:

AUF

Gruppeleder

Seniorgruppa

Programkomite:

Bjørn Egeli, leder, Heidi Johansen, Knut Stien Berge, Trond Blattmann, Dalmar M. Shirwac, Ana Marianne Sletta Markskog, Øyvind Mjøs, Kenneth Mørk, Jannike Arnesen, Abulllahi Alason, Aslaug Bakke, Mette Gundersen.

Nominasjonskomite:

Astrid Hilde, leder, Terje Næss nestleder, Leif Andreas Lyngø, Monika Hagen, Fredrik Jensen, Grete Rirud, Øyvind Mjøs, Neda A. Pour, Knut Henriksen.