Roller og kontaktinfo i fellesnemnda Nye Kristiansand.

På medlemsmøtet 5. april 2018 ble medlemmene oppfordret til å ta kontakt med innspill og synspunkter.

Foto: Trond Even Tønnesen

Foto: Trond Even Tønnesen