Norge må ta ansvar for de mest sårbare

Kristiansand Arbeiderparti har 8 representanter i Representantskapet til Agder Arbeiderparti.

Følgende ble vedtatt i Representantskapets videomøte onsdag kveld, 22. april 2020.

Agder Arbeiderparti er glad for utviklingen som har skjedd i saken om flyktningsituasjonen i Hellas, og at stortingsgruppa følger opp de reaksjonene som har vært i partiorganisasjonen. Det er vår klare forventning at dette i praksis fører til at Norge tar et ansvar med å ta imot flyktninger fra leire i Hellas.

Den generelle prekære situasjonen i disse leirene og faren for en ukontrollerbar koronasmitte krever handling. Leirene i Hellas er Europas felles ansvar. Regjeringen må derfor snarest legge frem en konkret plan for hvordan vi skal bidra for å lette på situasjonen der. Regjeringen må også starte arbeidet med å ta imot de kvoteflyktningene som står i kø for å komme til Norge, både der og i andre flyktningleirer rundt om i verden. Vi støtter også forslaget om å øke antallet. Dette er de mest sårbare barn, kvinner og menn – og som trenger vår beskyttelse.

Her er lenke til fylkeslagets publisering.