Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteens listeforslag.

Listen består av 91 navn. Nominasjonskomiteen har lagt vekt på å få ei kompetent liste med spredning i alder, kjønn, opprinnelsesland, utdanning, yrke og geografi. 

De sju første er kumulert og nominasjonskomiteen ser for seg at disse sju får sentrale verv etter valget. Listen er en god miks mellom nye og gamle navn. 

Jan Oddvar Skisland er innstilt som ordførerkandidat. Mette Gundersen fortsetter som gruppeleder.

Nominasjonskomiteen har bestått at Astri Hilde(leder), Fredrik Jensen, Neda Pour, Øyvind Mjøs, Terje Næss, Leif Lyngø, Grete Rirud, Monica Hagen og Knut Henriksen. 

Nominasjonsmøtet avholdes 29. november kl 18.00 i Bystyresalen i Kristiansand. 

Hele lista ser du i vedlegget her: