Kenneth Mørk og Adriana Ruiz valgt som ordførerkandidat og varaordførerkandidat.

Kristiansand Arbeiderparti avviklet sitt nominasjonsmøte tirsdag kveld 21. juni 2022.

Adriana og Kenneth.

Adriana og Kenneth. Foto: Tore Mydland

Gratulerer til Adriana og Kenneth.

Nominasjonsmøtet ble besluttet åpent, og derfor gjengis deler av nominasjonskomiteens beskrivelse av kandidatene. Dette ble lagt fram i møtet av komiteens leder Astrid Hilde.

Ordførerkandidat Kenneth Mørk:

Kennet Mørk ( 41 år)  har gjort en veldig god jobb som gruppeleder for Kristiansand AP. Han representerer den nye generasjonen politikere som har tatt steget opp og vokst i oppgaver og politisk modenhet. Han har vist solide lederegenskaper i gruppa og bedret informasjon til medlemmer om aktuelle saker og sakskart via partiets kanaler i sosiale medier. Han har frontet Aps politikk i Bystyret og i media på en god måte. Han har en god penn,  er kjapp i replikken og dermed en debattsterk kandidat. Han vil være en god motpol til de kandidatene som er valgt fra våre konkurrenter.

Komiteen mener de siste dagers hendelser ytterligere underbygger at han er en solid lagbygger. Han har fylt sin rolle som gruppeleder under sterkt press disse dagene og har vist at han er akslet for større oppgaver. Vi mener det er fornuftig i den situasjonen vi er i å videreføre dette lederskapet inn i en valgkamp som nå også handler om kommunens fremtid.

Kenneth løfter frem gode politiske talenter og gir rom for at også andre skal få skinne. Han har en bakgrunn som gjør at han med tyngde kan snakke om viktigheten av en god oppvekst og gode levekår. I tillegg er han foreslått som kandidat av fagforeningene.

Kenneth har fra 1 august et vikariat på UIA som seniorrådgiver/ samfunnskontakt i 60 % stilling i tillegg til sin rolle som gruppeleder.

Han har allsidig arbeidserfaring fra mange år i fagbevegelse og industri han har vært lokal LO leder i de siste 6 år, Han har fagbrev og studerer til å bli Samfunnsplanlegger. 

Varaordførerkandidat Adriana Ruiz:

Adriana er 38 år og opprinnelig fra Mexico men har bodd og arbeidet i Norge i 16 år og er Norsk Statsborger. Hun er fast medlem av organisasjonsutvalget hvor hun til de grader har markert seg innenfor politikk som fremmer mangfold, likestilling og integrering i Kristiansand.

Adriana er særdeles godt forberedt til møter og leser alle saksdokumenter grundig– også for saker utenfor det politikkområdet hun har ansvar for i organisasjonsutvalget. Vi ser for oss at Adriana har et stort potensiale som kan få utvikle seg over flere politikkområder. Hun er tøff og uredd, argumenterer godt og er et friskt og kunnskapsrikt tilskudd til vårt lokalparti som vi har store forventinger til. Hun kan med sitt vinnende vesen snakke godt med velgere og vil være debattsterk i møte med politiske motstandere.

Adriana har en mastergrad i Statsvitenskap ved Universitetet i Agder,  er styreleder for AKKS Kristiansand, Hun jobber i dag ved Universitetet i Agder som rådgiver i personal- og organisasjonsavdelingen, hun har tidligere jobbet for fylkeskommunen som rådgiver for likestilt arbeidsliv, for å nevne noe av det hun har gjort.

Adriana er opptatt av solidaritet og felleskap. Hun sier at å være med å bygge et samfunn som er basert på dialog og respekt, er en av de største oppgaver vi har.  Hun vil jobbe for et Kristiansand der alle føler tilhørighet og ønsker å bidra og lover å jobbe målrettet for inkludering og medbestemmelse.

Hun er opptatt av at alle barn og ungdom opplever like muligheter til å delta i samfunnet på lik linje, helt uavhengig av foreldres økonomi. Dette handler om deltakelse og tilhørighet, men også om forebygging av utenforskap.

Om fagforeningene sier hun: «Som medlem i LO, vet jeg viktigheten av å være fagorganisert, særlig i et samfunn som er i stadig endring. Det å være fagorganisert handler om å stå sammen for våre rettigheter.»

Fra debatten og øvrige kandidater:

  • Trond Blattmann ble lansert som ordførerkandidat fra mindretall (1) i nominasjonskomiteen.
  • Mette Gundersen ble lansert som ordførerkandidat i møtet.
  • Bystyresalen var fullsatt, og mange hadde ordet om sine foretrukne kandidater og fra kandidatene selv.
  • Mette Gundersen ble foreslått som varaordførerkandidat, men trakk seg fra dette forslaget.

Voteringen:

Av 94 godkjente stemmeberettigede ble det avgitt 92 stemmer på ordførerkandidat.

Kenneth Mørk fikk 49 stemmer.

Mette Gundersen fikk 29 stemmer.

Trond Blattmann fikk 14 stemmer.

Siden Mette Gundersen trakk sitt varaordførerkandidatur, ble Adriana Ruiz enstemmig valgt som varaordførerkandidat.

Denne forhåndsnomineringen av ordførerkandidat og varaordførerkandidat betyr at disse rollene er avklart. Øvrige listekandidater foreslås og velges i november 2022.