Endelig og godkjent liste

Vedlagt finner du endelig og godkjent kandidatliste for Kristiansand Arbeiderparti til kommunevalget 2019.