Årsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti og Stiftelsesmøte for nye Kristiansand Arbeiderparti

Med henvisning til kunngjøringer 13 og 27. januar 2018 om årsmøte i Kristiansand Arbeiderparti og stiftelsesmøte i nye Kristiansand Arbeiderparti,  publiseres sakspapirene. Noen av vedleggene blir derimot publisert i løpet av uken. Sakspapirene vil bli tilgjengelig på partikontoret.