Kvinnehelse skal prioriteres

For Arbeiderpartiet er solidaritet, likeverd og likestilling en selvfølgelig del av politikken. Vi vil utjevne de stadig økende forskjellene mellom de som tjener minst og de som tjener mest, og vi vil gjøre noe med kjønnsforskjellene. Derfor vil vi i vår plan for Agder styrke likestillingssenteret på UiA, sykehusene våre og styrke helsetilbudet til kvinner. Der er det store kjønnsforskjeller som vi vil gjøre noe med.

Kari

Foto: Privat

Av Kari Henriksen.

For Arbeiderpartiet er solidaritet, likeverd og likestilling en selvfølgelig del av politikken. Vi vil utjevne de stadig økende forskjellene mellom de som tjener minst og de som tjener mest, og vi vil gjøre noe med kjønnsforskjellene. Derfor vil vi i vår plan for Agder styrke likestillingssenteret på UiA, sykehusene våre og styrke helsetilbudet til kvinner. Der er det store kjønnsforskjeller som vi vil gjøre noe med.

Er du kvinne stiller du i utgangspunktet ganske langt bak startstreken når det gjelder helsetilbud og behandling. Det er urettferdig. Derfor må vi styrke vår politikk når det gjelder kvinnehelse på mange områder.

Arbeiderpartiet vil legge fram en strategi for kvinners helse, der vi vil styrke forskning på kvinnehelse, øke kunnskapen om dette i helseutdanninger og finne tiltak som sikrer kvinner bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten. Vi vil vurdere standardiserte diagnoseforløp for sykdommer som kun rammer kvinner og sykdommer der kvinner er overrepresentert.

For å bidra til lave aborttall og en god svangerskapsomsorg, vil vi utvide ordningen med gratis prevensjon for unge jenter og kvinner, styrke seksualundervisningen og fjerne alle innskrenkninger som er gjort i abortloven de siste årene. Krf vil stramme ytterligere inn på retten til selv å bestemme. Det er en viktig sak for dem, og Høyre vil nok igjen vise at kvinner kan ofres i forhandlinger om makt og posisjoner. Arbeiderpartiet vil ikke utvide abortgrensen, men avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.

Vi vil sikre fødetilbud av god kvalitet i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand og styrke mulighetene for hele, faste stillinger i sykehus og kommuner. Kvinneklinikken i Kristiansand må få bedre standard bygningsmessig og vi vil styrke sykehusfinansieringen slik at de kan bestemme mer selv over hva de vil bruke dem på. Vi vil også ha egen finansiering av behandling av kvinnesykdommer. Det tar lengre tid å gi kvinner god behandling og veiledning i svangerskapet og det må finansieringen ta hensyn til.

For å kunne gjennomføre styrkingen av føde- og svangerskapsomsorgen må vi øke utdanningskapasiteten for jordmødre. I dag er jordmortjenesten i en kritisk fase, det er nødvendig at staten tar grep og prioriterer jordmorutdanning. Vi mener også at helsedirektoratets anbefalinger om en bemanningsnorm på fødeavdelingene må følges opp.

Arbeiderpartiet vil fortsette sin kamp for kvinners selvstendighet og likeverd også når det gjelder helse og behandling.