Påskehilsen 2020

Tiden vi lever i er preget av en nasjonal dugnad for å bekjempe koronaviruset. Det pågår en formidabel innsats fra alle de som har samfunnskritiske oppgaver, og som står i frontlinjen hver eneste dag for befolkningen. Imponerende.

Foto: Jan Hedenstad

Foto: Jan Hedenstad

Alt tyder på at Norge er på rett vei med sine tiltak, både sentralt og lokalt, men det vil nok ta tid før situasjonen blir friskmeldt.

Vår ordfører, gruppeleder og styret har etablert gode nok løsninger som ivaretar kommunens og partiets arbeid så godt det lar seg gjøre.

Som kjent er de vanlige politiske møteplassene innstilt, men det er etablert mange nye digitale flater som likevel gir gode muligheter for deltakelse og nyttig informasjon.

Her følger noen aktuelle lenker til partiet og kommunen:

Arbeiderpartiets løpende oppsummering om koronasaken

Agder Arbeiderparti med forslag til krisepakke

Kristiansand kommune koronaside