Politiet ble hudflettet av politikerne

Toppledelsen i Agder politidistrikt ble hudflettet av politikerne i formannskapet i Kristiansand onsdag, da nazidemonstrasjonen i slutten av juli ble drøftet. Ord som skammelig og totalt ubrukelig politiarbeid, var blant kraftuttrykkene som politiledelsen måtte svelge fra politikerne.

Politimester Kirsten Lindberg og visepolitimester Arne Sundvoll forsvarte politiets handlemåte. Begge understreket at vern om ytringsfriheten står sterkt. Det ble fremhevet at frykten for uro var en av hovedbegrunnelsene for å la demonstrantene gå gjennon Markens. Politiets læring etter demonstrasjonen er at det skal lages retningslinjer for hvordan slike situasjoner skal takles senere.

Aps gruppeleder, Mette Gundersen, stilte spørsmål ved hvorfor politiet ikke visste at det var 60-70 demonstranter i Suldalen fredag kveld og natt til lørdag. Hun forundret seg over politiets egen etterretning og lurte på hva slags politiarbeid dette var som ikke avdekket ankomsten og tilstedeværelsen.

«Dere forsøkte å stanse demonstrasjonen ved kirkegården, men demonstrantene gikk freidig videre. Hvorfor tillot dere disse å vandre videre?  Påsetting av håndjern på en fredelig demonstrant i Markens gir også et dårlig bilde av politiets håndtering av allmennheten», sa Gundersen.

Visepolitimesteren fremholdt at det som skjedde i starten av demonstrasjonen var at politiet ville stoppe talspersonen for å få avklart hvor demonstranstene skulle gå. Det fikk politiet. Sundvoll sa at påsetting av håndjern ble brukt for å beskytte personen og hindre eskalering av situasjonen.

Høyres gruppeleder, Renate Hægeland, sa at demonstrasjonen hadde skapt frykt og var skremmende. «Dette er en lei sak både for politiet og kommunen», sa Hægeland.

Følelsesladet

Trond Blattmann, Ap, holdt et sterkt følelsesladet innlegg hvor han betegnet politiets handlemåte som «dere driter på draget». «Hvilke tilnærmelser har dere til demonstrasjonen når dere sammenligner nazidemonstrasjonen med alle andre demonstrasjoner som skal kunne tillates? Det dere har gjort er en skam for byen. Gå hjem og gjør jobben deres! Ikke et eneste av læringspunktene etter Gjørvkommisjonens rapport er det tatt hensyn til da saken ble håndtert. Jernhælene fikk gå fritt gjennom Markens. Politiet opptreden er totalt ubrukelig. Hvorfor tok ikke Agder politidistrikt imot tilbudet om assistanse? Jeg er lyn forbanna på politiets handlemåte», sa en beveget Blattmann.

 Byen ble voldtatt

Fungerende ordfører Jørgen Kristiansen, KrF,  mente at det mest dekkende uttrykk på det som skjedde lørdagen i juli i år var at byen ble voldtatt. «Det var slik jeg opplevde det. Saken har gitt oss mange læringspunkter».

Mette Gundersen sa i et nytt innlegg at politiet var satt i skammekroken. «Og der skal dere sitte etter denne hendelsen. Hva skjer om de kommer tilbake. Vil dere da stoppe nazistene?

Ivar Bergundhaugen, Venstre, støttet Blattmann hundre prosent. «Politiet har anledning til å forby slike demonstrasjonen», konkluderte han.

Jannike Arnesen, Ap, sa folk var blitt skremt, og at demonstrasjonen skapte frykt og at adferden var truende  kombinasjon med nazistenes budskap.

Den eneste politikeren som viste forståelse for politiet handlemåte, var det pensjonserte politistasjonssjefen, Odd Nordmo, Høyre.

På direkte forespørsel avslo visepolitimesteren å gi allmennheten tilgang på politiets evalueringsrapport av politifaglige hensyn.

Politimesteren avsluttet med å si at etaten hadde gjort seg noen erfaringer som den vil dra nytt av senere.

Formannskapet om nazidemonstrasjonen