700 medlemmer utgjør "nye" Kristiansand Arbeiderparti

Jan Oddvar Skisland og Astrid Hilde leder og nestleder

"Nye" Kristiansand Arbeiderparti blir en slagkraftig politisk enhet med cirka 700 medlemmer.  Lørdag ble Jan Oddvar Skisland fra Kristiansand med stående akklamasjon valgt til ny leder for Kristiansand Arbeiderparti. Søgneordføreren Astrid Hilde blir nestleder i det nye styret.

Over 100 medlemmer av Kristiansand Arbeiderparti var tilstede på møtet hvor det sammenslåtte politiske parti ble etablert. Over lengre tid har det pågått et omfattende organisatorisk arbeid med sikte på å slå sammen de tre kommunepartiene.

De øvrige medlemmene i styret for Krisitansand Arbeiderparti blir Martha Borøy, Søgne, Helge Stapnes, Songdalen, Neda Afshari Pour, Kristiansand, Knut Bye, Kristiansand, Jan Erik Tønnesland, Songdalen, Bjørn Egeli, Søgne, Rita Wroldsen, Kristiansand, Stina Torjesen, Kristiansand, Leif Andreas Lyngø, Kristiansand.

Bjørn Egeli blir leder av prorgamkomiteen, mens Astrid Hilde blir leder av nominasjonskomiteen som skal fremme forslag på kandidater til de 71 plassene på Arbeiderpartilisten i det nye bystyret i Krisitansand, som skal velges neste høst.

Handlingsplan og politiske prioriteringer

Årsmøtet vedtok en organisatorisk handlingsplan  som blant annet sikrer påvirkning fra medlemmene i tilknytning til utarbeidelse av programarbeidet gjennom medlemsmøter.

Samtidig vedtok årsmøtet en rekke politiske prioriteringer på flere  områder med strategiske valg innenfor for eksempel klima og mimljø, arbeidsgiverpolitikk, fattigdomsbekjempelse og målet om en inkluderende kommune.

Kunstsilodebatt

Forslaget fra Mange Haugland om at det ikke skulle bevilges penger til kunstsilo, førte til en meget engasjert debatt både fra tilhengere og motstandere av kunstsilo.  Noen var forvirret over den offentlige debatten og argumentene, og mange venter derfor på behandlingen av saken i Vest-Agder fylkesting tirsdag.

Årsmøtet avviste forslaget fra Magne Haugland om nei til kunstsilo mot to stemmer.

Et forslag fra Nils Nilsen om at Kristiansand Arbeiderparti er mot enhver bevilgning frem til en uavhengig konsulentrapport om økonomiske konsekvenser og bærekraft foreligger, ble avvisst mot ti stemmer.

Jan Oddvar Skisland
Utsnitt av årsmøteforsamlingen i Kristiansand Arbeiderparti.
To stemte for nei til silo ved første avstemming.