Pressemelding fra nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen i Kristiansand AP har hatt møte i kveld.

 Vi har hatt en lang og grundig utvelgelsesprosess i gjennom flere møter i løpet av våren. Vi har fått inn mange forslag på kandidater fra medlemmene som vi har vurdert innledningsvis . Vi har så hatt inne 5 kandidater av hvert kjønn til intervju.  Så selv om vårt førstevalg Bjørn Egeli valgte å trekke seg, så er vi i den heldige situasjon at vi har mange kandidater å velge i blant. Det er derfor etter vårt syn ikke behov for å utsette nominasjonsmøtet da vi mener vår vurdering bygger på en forsvarlig og grundig utvelgelsesprosess.

Etter møtet i kveld ønsker et flertall av komiteens medlemmer ( 7 medlemmer) å ha Kenneth Mørk på 1 plass

Et mindretall ( 1. medlem) ønsket Trond Blattmann som førstekandidat.

Nærmere begrunnelse for innstillingen til førsteplassen blir gitt i møtet i morgen.

 

Vår tidligere innstilling med Adriana Ruiz som 2. kandidat opprettholdes og er enstemmig.