Budsjettprosessen er i gang

Rådmannen har lagt frem sitt forslag til handlingsprogram for de neste fire år og budsjett for 2016. Arbeiderpartiet har startet prosessen mot behandlingen av budsjettet, sier gruppeleder Mette Gundersen.

original_1478643246_122578

Sammen med gruppens nestleder, Trond Blattmann og resten av partiet står de to sentralt i arbeidet med budsjettet.

-Denne uka går de ulike hovedutvalgene gjennom eget sektorbudsjett. Deretter begynner partiene å jobbe internt. Det gjør også vi i Arbeiderpartiet. Neste lørdag, 14. november, skal vi ha seminar hvor vi drøfter handlingsprogrammet og budsjettet for 2016. For oss er det vedtatte program retningsgivende, og der har vi satset på skole, arbeid og næring. Den siste tids utvikling betyr også at asyl- og flyktningeproblematikken vil få stor oppmerksomhet.

- Kommer Arbeiderpartiet til å legge frem sitt eget budsjettforslag?

- Ja, vi legger alltid frem vårt eget budsjett, som da er et alternativ til rådmannens opplegg. Samtidig ønsker vi å invitere andre partier inn i et samarbeid om både neste års budsjett og handlingsprogram, sier Mette Gundersen.

Formannskapet behandler budsjett og handlingsprogram i begynnelsen av neste måned. Endelig behandling skjer i bystyret 16. desember.