Ap etterlyser tørkekrisetiltak i landbruket.

Bøndene sliter med tørke og fôrmangel. Situasjonen viser at vi må ta matrygghet og vår egen evne til å produsere mat på største alvor. Vi vil ha en opptrapping for trygg matproduksjon på norske ressurser.

Sommertørke 2018

Norsk landbruk i sørlige landsdeler har store utfordringer med langvarig tørke, og den har slike konsekvenser:

  • Beitearealene klarer ikke å stå imot beitebehovet.
  • Dyra må enten flyttes til avlingsstykker, eller fores med høstet vinterfor 2018/2019.
  • Ekstrem tørke gjør at grasmarkene trenger lang tid, opptil 2-3 år, for å ta seg inn igjen.
  • Mellomstore og mindre bruk med tilpasset antall produksjonsdyr har muligens forutsetninger for å klare seg, selv om det også selvsagt krever maks innsats hele tida akkurat nå. Dette viser enda en gang at alle bruksstørrelser i norsk landbruk er så veldig like viktig.
  • Siste utvei: Nedslakting, nødslakt og skjevheter i årstidens slaktevolum/marked for norsk kjøtt med høy matvaresikkerhet.
Tørkesommer 2018

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

Vanning pågår.

Vanning pågår overalt hvor vann er tilgjengelig, ofte med kraftige pumper på traktorer. Heldige er de som har tilgang på vann og vassdrag, men literprisen på farget traktordiesel ligger nå på ca. kr. 12,15/liter (såkalt "avgiftsfri"). Kanskje et mulig strakstiltak å redusere den uforholdsmessige høye "avgiften" i tillegg til de andre innspillende?