De rødgrønne enige

De fire rødgrønne partiene i Kristiansand bystyre er ferdig forhandlet om fordelingen av politiske verv og posisjoner. 31 fremmøte på Kristiansand Arbeiderpartis gruppemøte mandag ble orientert om forhanlingsresultatet.

original_1478643147_7292492

- Blokken av rødgrønne partier har 21 representanter i det nye bystyret. Den avtalen vi har undertegnet, og som alle er godt fornøyd med, er en avtale om valgteknisk samarbeid i forbindelse med fordeling av verv og posisjoner i de viktigste utvalgene på den kommunalpolitiske arena, forteller gruppeleder Mette Gundersen. Den andre blokken i bystyret har 32 representanter.

- I formannskapet får Arbeiderpartiet tre representanter, MDG og SV en hver.  I Helse- og sosialstyret blir det to representanter fra p og en fra Rødt.  I kommunalutvalget tre fra Arbeiderpartet, mens MDG og SV får henholdsvis første og andre vararepresentant. I oppvekststyret får Ap tre medlemmer, mens de tre første vararepresentantplassene går til Ap, MDG og SV i den rekkefølgen, opplyser gruppelederen.

I kulturstyret får Ap ledervervet, i tillegg til en representant. SV blir også med i kulturstyret.

Også for de øvrige politiske utvalgene er det foretatt en fordeling,.

- Hva med politisk samarbeid?

- Det kommer vi tilbake til.

Tekst: Hallgeir Oftedal