Mye kunne vært annerledes

Mye kunne vært annerledes med en annen regjering. Det er en av konklusjonene som kan trekkes etter at Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre og lederkandidaten i KS, Mette Gundersen luftet sine tanker og ga sine svar på politiske utfordringer i Kristiansand mandag kveld.

original_1478643255_577822

Tekst: Hallgeir Oftedal

I salen på Kick i Kristiansand satt lokale Ap-politikere og  en rekke politikere fra hele landet som er i byen i forbindelse med landstinget til KS. Ap-leder Jonas Gahr Støre var der, og Aps gruppeleder i Kristiansand, Mette Gundersen, ble møtt med applaus da hun  ble annonsert som ny KS-leder etter valgene på møtet onsdag.

Arbeid og næring var tema for samtalen mellom de to politikerne, ledet av Lars Helge Rasch.

Mye kunne vært annerledes

Jonas Gahr Støre sa mange ganger at mye kunne vært annerledes med en annen regjering enn den som sitter nå. Og i beste fall om Arbeiderpartiets alternative budsjetter hadde vært det landet kunne styres etter. Men slik er nå ikke situasjonen.

Arbeidsledigheten, som er stor på Sørlandet,  ble av Støre ikke betegnet som et lokalt problem, men et nasjonalt problem. Riktignok er denne landsdelen mer sårbar. Men både han og Mette Gundersen ga anvisning om at de tiltakene som skal til for å skaffe omstilling, gi mulighet for lengre periode med ledighetstrygd vil kunne bidra til at de problemer arbeidsløsheten medfører, kan løses smidigere. Ikke minst var de to opptatt av at omstillingstiltak må være fleksible.

Syklisk

-Mye av de vi opplever nå er syklisk. Slik er det nå bare.  Næringslivet må ta utfordringene med kostnadskutt også i gode tider, sa Støre. Han var ikke videre imponert over regjeringens ønske om at flere må ta nye jobber. - En halv million nordmenn skifter jobb hvert år, sa Ap-lederen.

Mette Gundersen understreket at det er mulig med mange lokale tiltak. Flere lærere, flere sykepleiere, flere hjelpepleier og fagarbeidere. Men vi mangler altså styringsmuligheten, sa kandidaten som ny KS-leder.

Fremtidsrettet

-Når vi kommer i regjeringsposisjon i 2017 skal vi ikke være opptatt av å reversere. Vi skal være fremtidrettet. Det eneste vi skal reversere er endringene i arbeidsmiljøloven. Vi skal etter et regjeringsskifte se fremover. Se fremover sammen med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene for å gjøre tingene bedre, sa Arbeiderpartiets leder.