Om EUs tredje energimarkedspakke (ACER)

Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for alle sine krav i behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke.

Foto: Nexans

Foto: Nexans

I tillegg har vi fått tilsendt den originale og underskrevne avtalen av 20. mars 2018 som vedlegges. Veldig verd å lese.