Gimlehallen må rustes opp

Årsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti gikk lørdag inn for at Gimlehallen må totalt rehabiliteres. Den 40 år gamle hallen skriker etter vedlikehold.

original_1478643248_002264

Her er uttalelsen fra årsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti:

Gimlehallen i Kristiansand er et de mest brukte idrettshallene i Kristiansand kommune. Den blir i dag brukt av blant annet Katedralskolen Gimle VGS, Kristiansand Idrettsforening, Kristiansand Turnforening og Vest-Agder Fylkeskommune.

Men vi ser i dag at bygget ikke er slik den lenger var da den ble bygget i 1975. Det skal nå denne våren gjennomføres en tilstandsvurdering som vil konkludere om byggets tilstand, men mye tyder på at det må gjøres store grep i fremtiden. Bygget er i stor grad slitt og plaget av ting som mugg, fuktskader samt dårlig luft. Dette er ikke bra da de som tar i bruk bygget bør ha godt utstyr og ikke være redd for mulige helseplager. Samt bør de heller ikke være redd for at deres opplegg må endres slik man så i EM i Badminiton hvor arrangementer måtte flyttes da det kom inn regnvann gjennom taket og inn i en hall.

Lite igjen for det som betales

Flere av dem som leier bygget antyder at de får lite igjen for det de betaler for. Dette er synd da det er flott å ha et sted hvor idrettsforeninger (og andre organisasjoner) kan ha et sted for sine aktiviteter og sikre at både unge og eldre kan være aktive og engasjerte. Men det er forståelig at interessen faller når de som tar i bruk bygget opplever at det er dårlige forhold.

Bygget trenger nok ikke kun å renoveres, men må nok også total rehabiliteres da mye har endret seg siden 1975. Vi har nå fått for eksempel nye brannforskrifter som stiller nye krav til bygget og det elektriske systemet må oppgraderes.

Hallen trenger et løft

Gimlehallen trenger et løft om den skal kunne fortsettes å ta i bruk. Hvis ikke så risikerer vi å stå med en idrettshall mindre og dårligere folkehelse som følge av at idrettsforeninger får mindre muligheter.

Kristiansand Arbeiderparti vil:

• At det skal gjøres nødvendige tiltak som sikrer at Gimlehallen kan bli fortsatt tatt i bruk.

• At jevnlige vedlikeholdelser må prioriteres i offentlige bygg for å unngå større unødvendige utgifter.