Errare humanum est

Det vises til Vegard Launes’ innlegg i Fedrelandsvennen 22. oktober om parkeringshus under Torvet. I nevnte innlegg går Launes til frontalangrep på Arbeiderpartiet, og hans påstander kan oppsummeres med at vi ikke er opptatte av inngåtte avtaler og ikke bryr oss om «skattebetalernes penger» som ifølge rådmannens estimat ligger på rundt 50 millioner kroner for å bryte avtalen med Torvparkering AS.

original_1478640569_5408058

Av Eirik Dåstøl Langeland

For å ta det første først så har vi i Arbeiderpartiet hele tiden vært tydelige på at vi mente prosessen bak avtaleinngåelsen var for dårlig og at det hele ble et hastverksarbeid uten forsvarlig saksbehandling. Faktisk var administrasjonen i kommunen enig med oss i dette, og dette gikk tydelig frem av saksdokumentene da saken var oppe i kommunalutvalget i juni. Vi har hele tiden vært imot parkeringshuset og mente avgjørelsen måtte utsettes til etter valget, både slik at det kunne være en forsvarlig prosess bak avtaleinngåelsen, og slik at parkeringshuset kunne bli folkelig forankret i et nytt bystyre. Dette ville ikke Høyre, Frp og Krf.

Det er mer enn én avtale som skal holdes her, og vi i Arbeiderpartiet (med flere) gikk til valg på å stanse parkeringshuset. Det er en avtale vi gjorde med velgerne, og velgerne har gitt oss mandat til dette ved at partiene som var imot parkeringshuset nå har flertall i bystyret.

Når det gjelder økonomien så glemmer Launes en viktig ting, nemlig at kommunen taper parkeringsinntekter på parkeringshuset. Estimatet er to-fire millioner kroner årlig over 50 år, og i tillegg kommer kostnaden på 17 millioner til adkomsten. Det er enkelt å regne seg frem til hva som koster skattebetalernes mest basert på disse opplysningene.

Det viktigste av alt når det gjelder parkeringshuset er at vi allerede har nok av parkeringsplasser. Allerede i dag ligger Kristiansand på toppen når det kommer til antall parkeringsplasser per innbygger. Der andre byer jobber for holde bilene unna sentrum går Kristiansand i motsatt vei og tilrettelegger for dem. Det er ikke miljøvennlig, og ikke er det bra for bylivet heller med den støy, støv og sjenanse bilene skaper i Kvadraturens gater. Som det heter i fjellvettreglene så er det ingen skam å snu. Det bør man gjøre når man begår en feil, og det er menneskelig å feile – eller for å bruke latin slik Launes gjør i sitt innlegg: «errare humanum est».

Eirik Dåstøl Langeland

Bystyrerepresentant Arbeiderpartiet