Liten stemning for samarbeid

Velgerne i Kristiansand er ikke stemt for samarbeid mellom Ap og Høyre, eller mellom Ap og Kristelig Folkeparti. Det viser en meningsmåling som som Infact har gjort for Kristiansand Arbeiderparti.

original_1478643239_1691825

På spørsmålet om Hølyre og Arbeiderpartiet bør samarbeide om å styre byen sier 25,2 prosent ja, mens 47,4 prosent sier nei. 27,4 prosent vet ikke.

Det er flertall mot et samarbeid mellom Høyre og Ap i samtlige partier, bortsett fra Senterpartiet.

På spørsmål om Krf og Ap bør samarbeide om å styre byen svarer 57,1 prosent nei, mens bare 27,7 prosent sier ja. 25,2 prosent svarer vet ikke.

Blant de spurte i meningsmålingen som skal stemme Krf,  sier 36,2 prosent ja, 39,7 prosent nei.  Halvparten av Aps velgere sier nei til samarbeid.