Politisk verlsted

Programkomiteen i Kristiansand Arbeiderparti ønsker dine innspill!

Programkomiteen for kommunevalget 2023 er i full gang. Programmet er det politiske fundamentet til hvorfor våre velgere skal stemme på akkurat Kristiansand Arbeiderparti.

Foto: Leif Andreas Lyngø. Fra årsmøtet 2022.

Vi ønsker dine innspill til hva som er viktig for deg i kommende lokalvalgsperiode (2023-2027) i Kristiansand kommune - alle innspill tas imot med stor takk!

Her er lenke til skjema hvor du kan sende inn dine innspill: https://dittforslag.arbeiderpartiet.no/d/

Komiteen vil følge med på siden, og tar med seg innspillene videre! 

Her følger lenke til hovedsiden, og aktuelle saker finnes ved å rulle litt nedover: Kristiansand Arbeiderparti (arbeiderpartiet.no) 

Har du andre spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med programkomiteen til Kristiansand Arbeiderparti? 

Da kan du ta kontakt med leder av programkomiteen 2023.Benedicte Nordlie.Mail: [email protected]