Jan Oddvar Skisland ordførerkandidat, og Mette Gundersen varaordførerkandidat i 2019

Nye Kristiansand Arbeiderparti fylte Bystyresalen med over 100 medlemmer under sitt medlemsmøte og nominasjonsmøte torsdag kveld 29. november 2018. Vedtatt program og nominasjonsliste vil bli publisert om kort tid.

Jan Oddvar Skisland

Jan Oddvar er vår ordførerkandidat ved kommunevalget 2019, og partiet har klare forventninger til at han overtar ordførerstolen.

Mette varaordførerkandidat

Mette er vår varaordførerkandidat ved kommunevalget 2019.

Flinke møteledere i en fullsatt Bystyresal.

Flinke møteledere i en fullsatt bystyresal. Terje Næss og Astrid M. Hilde under programprosessen, og Roy Gyberg under nominasjonsprosessen. Sekretær Jannike Arnesen i begge møtene.

Fullsatt 2

Fullsatt nr. 2

Fullsatt 3

Fullsatt nr. 3. Såpass at noen måtte sitte på gulvet.

Astrid og Bjørn

Astrid M. Hilde leder i nominasjonskomiteen, og Bjørn Egeli leder i programkomiteen.

Medlemsmøtet behandlet først programmet, og det var 101 stemmeberettigede:

  • Leder i programkomiteen, Bjørn Egeli, berømmet medlemmene i komiteen og medlemmene for godt utført arbeid og mange gode innspill. Særlig honnør til vår lokale partisekretær Jannike og Mette Gundersen som hadde formulert forslaget til partiprogram 2019 - 2023.
  • Alle som tok ordet i saken var svært fornøyd med inndeling og innhold. Forslag til korrigeringer ble levert skriftlig i møtet, og sammenfattet av programkomiteens leder før votering.
  • Foreslått program, inkl. korrigeringer, ble enstemmig vedtatt.
  • Under debatten ble det fra flere tatt et oppgjør omkring hets og stigmatiserende adferd overfor partilaget og enkeltpersoner i sosiale medier. Kristiansand Arbeiderparti tåler selvsagt kritikk fra fjernt og nært, men det er svært krevende for våre folkevalgte, tillitsvalgte og medlemmer å bli stigmatisert internt. Alle er klar over at vi i 2018 har en helt annen tilnærming enn før. Takhøyden og ytringsfrihet står sterkt i Arbeiderpartiet, men kontrollkomiteen minnet om at vedtekter, retningslinjer og alminnelige vedtatte bestemmelser sentralt krever oppmerksomhet fra hver enkelt. Kristiansand Arbeiderparti tåler alle diskusjoner internt i våre møter, og kontrollkomiteen er godt fornøyd med at styret har fokus på mange medlemsmøter med aktuelt innhold slik årsmøtet bestilte.

Nominasjonsmøtet ble satt etter en pause fra medlemsmøtet, og det var 99 stemmeberettigede på dette tidspunktet:

  • Leder i nominasjonskomiteen, Astrid M. Hilde, redegjorde for komiteens forslag. Sammensatt etter spredning i alder, kjønn, opprinnelsesland, utdanning, yrke og geografi.
  • Nominasjonsmøtet hadde en del forslag om endringer, og de ble votert slik møteleder foreslo. Både ved åpen votering, og skriftlig.
  • Etter avsluttede enkeltvoteringer ble samlet forslag inkl. endringer votert enstemmig.