Kristiansand – en bedre by for alle

I Kristiansand lever nesten 3000 barn i fattige familier. Det tilsvarer ett av ti Kristiansandsbarn. Disse barna lever med foreldre som er slitne og strever med å få endene til å møtes. Barn som kjenner seg annerledes på skolen og som ikke får delta på sport og fritidsaktiviteter. Og nå som skoleferien er i gang er det mange barn som kjenner på det at familien ikke har råd til å dra på ferie, slik som mange andre.

Kai Steffen Østensen

Kai Steffen Østensen. Foto: Arbeiderpartiet

Tallet på fattige barn har økt mye de siste ti årene og Kristiansand ligger et godt stykke over det som er vanlig ellers i landet. Kristiansand er også en by hvor forskjellene mellom fattig og rik er stor. Denne situasjonen kan vi gjøre noe med, men det krever prioritering og innsats. Både nasjonalt og lokalt.  

Under ordfører Jan Oddvar Skislands ledelse har Kristiansand trappet opp kampen mot fattigdom i Kristiansand. Dette skjer særlig gjennom prosjektet «Nye mønstre trygg oppvekst», men også gjennom ulike tiltak for å få flere i arbeid. Vi ser at disse initiativene virker. Arbeiderpartiet vil, sammen med de andre sentrum-venstrepartiene, strekke seg langt for å videreføre disse tiltakene i Kristiansand.

Vi kan ikke lene oss tilbake og tenke at vi lever i en god og raus by når vi vet at mange barn ikke har det godt i hverdagen sin. Men for å få rettet opp i dette trenger vi en solid kommuneøkonomi og gode nasjonale rammer. En ny regjering etter stortingsvalget i høst vil gi viktig drahjelp i dette arbeidet.

Arbeiderpartiet er garantisten for en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, uavhengig av hvor de bor eller hvor god råd de har. Vi mener at ingen unge skal falle utenfor i Kristiansand, og vil jobbe hardt for at kommunen får rammer og økonomi til å lykkes i arbeidet. Å være en aktiv lokalpolitiker i Kristiansand er veldig langt unna å være en dans på roser for tiden, men saker som denne motiverer mange av oss i Ap til å fortsette i politikken. Vi vet at vi kan gjøre en langsiktig og god forskjell for veldig mange barn og deres familier i Kristiansand. Men da trenger vi hjelp fra deg som velger i Stortingsvalget i september og i kommunevalget om to år til.

Kai Steffen Østensen, 2. stortingskandidat