Samarbeidsavtale sentrum-venstrepartiene

Forhandlingsutvalgene i Sentrum-venstre partiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har blitt enige om en politisk avtale for perioden 2019 - 2023.

Avtalen har vært til behandling i alle partienes styrer, som slutter seg til avtalen. Avtalen skal nå til behandling i de ulike partiene i henhold til deres retningslinjer.

I Arbeiderpartiet er det medlemsmøtet som godkjenner et forhandlinsresultat, og dette skal gjennomføres søndag 22.9 kl 19.30 i Rådhuset i Songdalen.

Vedlagt ligger avtalen som skal godkjennes og fordelingen av verv i hovedutvalg.