Mottatte innspill til migrasjonsutvalget.

Vedlagt følger sammendrag i eget dokument.

Alason

Abdullahi Mohamed Alason er vårt medlem i Aps nyvalgte Migrasjonsutvalg.