Viktig sak for LO og AP: Flertall for å utrede plikt om virksomhetsoverdragelse

Arbeiderpartiet fikk i bystyret et stort flertall for sitt forslag om å be administrasjonen vurdere å innføre en virksomhetsoverdragelsesplikt ved skifte av leverandør for innsamling av avfall i regi av Avfall Sør AS. Forslaget om rekommunalisering av renovasjonen falt med 28 mot 24 stemmer.

Det var altså et klart flertall på 46 av 53 stemmer som gikk inn for forslaget om utredning av virsomhetsoverdragelsesplikt.  Skulle dette bli vedtatt når utredningen forlegges bystyret, og saken legges frem for endelig behandling vil det være historisk. Avfall Sør AS, som er eid av Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla, vil da være det første renovasjonsselskapet i Norge som innfører en virksomhetsoverdragelsesplikt i sine anbudsdokumenter ved inngåelse av avtale med nye leverandører.

Risikabelt med privat renovasjon

Det var Eirik Dåstøl Langeland (Ap) som i en interpellasjon påpekte de problemer som oppstod som følge av konkursen i Reno Norden, og som også rammet renovasjonen i Kristiansand.

I sitt innlegg i bystyret sa Langeland at søppelhåndtering er en sentral oppgave for kommunene og det offentlige. -Arbeiderpartiet mener det er risikabelt å overlate slike tjenester til en privat aktør av hensyn til forutsigbarheten for søppeltømmingen, og av hensyn til fremtiden til de ansatte i selskapet som går konkurs, fremholdt Langeland.

Større ansvar hos de offentlige

  -Arbeiderpartiet mener derfor det må vurderes om det offentlige skal overta et større ansvar for søppelhåndteringen for å unngå å havne i en like sårbar situasjon i fremtiden.

 Ordfører Harald Furre sa i sitt svar til Langeland at det viktigste ved alle tjenestene som innbyggerne våre benytter seg av, er at de er av høy kvalitet og leverer der de skal. -Dersom kommunen selv skal stå for leveransen av en tjeneste, må vi vite med sikkerhet at vi kan tilby tjenesten bedre enn private aktører. Innsamling av avfall er et marked med mange aktører og derfor er det god konkurranse både på innovasjon, kvalitet og pris, sa ordføreren. Han minnet om at det er inngått en ny avtale om privat renovasjon fra årsskiftet med en solid aktør i markedet.

 - Når kommunen ikke kan tilby et bedre tilbud til innbyggerne enn det aktører på det private markedet kan, vil det være lite hensiktsmessig at kommunen overtar avfallshåndteringen, sa ordføreren.

Virksomhetsoverdragelse skal utredes

I debatten fremmet Arbeiderpartiet forslag om at bystyret ber administrasjonen vurdere å innføre en virksomhetsoverdragelse for ansatte i selskap som benyttes av Avfall Sør for innsamling av husholdningsavfall. Dette forslaget ble vedtatt med 46 mot seks stemmer.

Forslaget om en rekommunalisering av avfallstjenestene ble dessverre nedstemt med 28 mot 24 stemmer. Det manglet altså bare tre stemmer på flertall.

 

 

 

 

 

 

original_1478640569_5408058