Fra medlemsmøte 20. september 2018. Denne gangen i Kristiansand, Hotell Norge.

Stor deltakelse! Tema: Eventuell flytting av containerhavn i Kristiansand. Bystyregruppas forslag inkl. viktige justeringer fikk enstemmig tilslutning.

Fra venstre: Partisekretær Jannike Arnesen, leder Jan Oddvar Skisland og nestleder Astrid Hilde.

Møteledere fra venstre: Jannike Arnesen, Jan Oddvar Skisland og Astrid Hilde. Arkivfoto Kristiansand Ap.

Kristiansand kommune orienterte:

 • Historikken rundt kommunedelplanen.
 • Fakta om havnas funksjoner (ferje, container, øvrige havneavsnitt).
 • Om bystyrets bestilling i plan- og miljøprogram.
 • Om plankartet.
 • Om innsigelser og protester.
 • Om sammenhengene mellom innsigelsene.

Kristiansand havn orienterte:

 • Formål og fakta om havnedrift.
 • Ringvirkningsanalyser.
 • Investeringsbehov. Brukerfinansiert.
 • Investeringsevne.
 • Miljø og støy.
 • Om KMV/Kolsdalsbukta.
 • Arealbehov.

Kristiansand næringsforening orienterte:

 • Forutsigbarhet er sentralt for næringslivet.
 • Havna presses fra alle kanter.
 • Lagmannsholmen: Muligheter, innretning, boliger for alle.

Aksjonsgruppa Nei til container- og industrihavn i Kongsgård/Vige:

 • KMV og Langemyr bevarer alle muligheter, og skåner kritiske områder.
 • De faktiske og sammenlignbare arealbehovene ble belyst.
 • Bunnforholdene i Byfjorden?
 • Ny teknologi: Flytekai?
 • Byplanlegging vs Nullvekstvisjonen?
 • Mange premissendringer.
 • Husk Paris-avtalen, miljø og inngåtte forpliktelser.
 • Visning av video om fremtidsvisjon flytende havn.

Kristiansand Arbeiderparti v/bystyregruppeleder Mette Gundersen:

Orienterte om bystyregruppas utdelte forslag til medlemsmøtet. Vedtektene krever/tilsier at bystyregruppa skal fremme innstilling for medlemsmøter i den enkelte sak når møtet behandler kommunale saker.

  Debatten om havnesaken:

  • En rekke engasjerte innlegg for ulike alternativer. Veldig bra av deltakerne på medlemsmøtet.
  • Alt ble oppsummert, og votert underveis.
  • Medlemsmøtet konkluderte med en enstemmig tilslutning til bystyregruppas forslag, inkl. korrigeringer.
  • Vedtak vedlegges nedenfor.