Pressemelding fra Kristiansand Arbeiderparti

Pressemelding fra Kristiansand Arbeiderparti

Kristiansand Arbeiderparti er kjent med at regjeringspartiene går inn for å åpne opp saken om reversering av Nye Kristiansand kommune, og ønsker å presisere at dette er mot vår vilje og uten vår viten. Denne prosessen har vært kjørt uten at lokalpartiet har vært involvert, og vi oppfatter dette som et stort tillitsbrudd og et brudd på Hurdalsplattformen. Kristiansand Arbeiderparti ønsker ikke reversering av kommunen vår. Vi er oppriktig bekymret for hva dette vil ha å si for våre ansatte og tjenestene våre i kommunen, og vi stiller oss svært kritiske til hvordan regjeringen har opptrådt i forbindelse med denne saken, Sier ordfører Jan Oddvar Skisland og leder av Kristiansand AP Helge Stapnes. Lokalpartiet og bystyret i Kristiansand har gjort sine vedtak og bestemt at Nye Kristiansand skal bestå, det forholder vi oss til. Vi er derfor svært uenige i denne beslutningen.