Siste årsmøte i "gamle" Kristiansand Arbeiderparti

Blomser og takk til tillitsvalgte

"Gamle" Krisitansand Arbeiderparti er historie. I dag vedtok årsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti å slå seg sammen med Søgne og Songdalen Arbeiderparti. Tilsvarende vedtak er gjort i de to andre kommunepartiene.

Det var langt fra noe "gravøl" som preget årsmøteforhandlingene. Til tross for et dårlig valgresultat i fjor, bar årsmøtet preg av optimisme med tanke på kommuenvalget neste år. Da skal Arbeiderpartiet satse på fortsatt å bli det største parti i den store, moderne og sammenslåtte storkommunen.

Det sittende styret ble takket av på årsmøtet med blomster og takknemlighet for stor og verdifull innsats for partiet.

Styret takkes av med blomster.