Nei til søndagsåpne butikker og midlertidig ansatte

63,5 prosent av de spurte i en meningsmåling utført av Infact på oppdrag fra Kristiansand Arbeiderparti, sier nei til søndagsåpne butikker. 11 prosent mener det bør være forbudt, mens 20 prosent sier at det bør være tillatt.

original_1478643243_0692756

Det er et bastant flertall mot søndagsåpne butikker fra alle de som er spurt, brtsett fra de som akter å stemme Fremskrittspartiet. Det er det delt på midten.

I SV, Rødt, Ap og KrF er motstanden mot søndagsåpne butikker strørst. Rent aldersmessig er det velgerne som er 65 år og eldre som vil beholde dagens ordning eller forby den.

44,9 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer nei på spørsmålet om adgangen til å ansette flere midlertidig ansatte er et gode.  37 prosent svarer ja, 18 prosent vet ikke.

Det svares nei fra alle aldersgrupper, bortsett fra de som er 65 år og eldre.

Motstanden mot flere midlertidig ansatte og en svekkelse av arbeidsmiljøloven er sterkest i Ap, SV, Sp, Rødt, MDG og Demokratene.