Programkomiteens forslag 2019-2023

Programkomiteen i Kristiansand Arbeiderparti er godt sammensatt fra alle dagens tre kommuner, og programforslaget bærer preg av at Nye Kristiansand blir en mangfolding kommune med utvidet politisk innhold.

Foto: Trond Even Tønnesen

Nye Kristiansand

I vedlegget kan du se komiteens forslag til partiprogram for perioden 2019-2023. Medlemmer kan komme med innspill til [email protected] innen 25. november. 

God lesning!