Årsmøtet 2017 - dokumenter

Årsmøtet avvikles lørdag 4. februar klokka 10 på rådhuset. Vedlagt følger årsmøtedokumenter