Årsmøteprotokoll fra digitalt årsmøte mandag 8. februar 2021.

I denne krevende pandemitiden ble årsmøtet i Kristiansand Arbeiderparti gjennomført med god digital disiplin fra 70 medlemmer, ryddighet og gode vedtak. Takk til ledelse, møteleder og sekretariat for god gjennomføring.

Kristiansand Arbeiderparti

Her følger årsmøteprotokollen, godkjent for publisering: