Endelig innstilling fra nominasjonskomiteen og programforslag 2023-2027

Under finner du endelig innstilling fra nominasjonskomiteen og programforslag for 2023-2027. 

Innstillingen og forslaget skal vedtas på medlemsmøte/ nominasjonsmøte torsdag 24. november kl. 18 i Oddernes menighetshus.